Biuro Wyceny Nieruchomości DOMLEX prowadzi działalność od 19 lutego 1999 roku, właścicielem firmy jest Lech Domagalski:

  • doświadczony rzeczoznawca (uprawnienia zawodowe nr 3627),

  • wieloletni biegły sądowy w dziedzinie wyceny nieruchomości oraz w dziedzinie leśnictwa i gospodarki leśnej,

  • członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,

  • magister inżynier leśnictwa, absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu,

  • absolwent Studiów Podyplomowych w Zakresie Wyceny Nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,

  • uprawniony do sporządzania wycen na potrzeby banków,

  • ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,

  • stale współpracujący z innymi rzeczoznawcami i biegłymi w zakresie budownictwa, architektury i geodezji oraz prawnikami specjalizującymi się w sprawach majątkowych i odszkodowawczych,

  • współpracujący z bankami, nadleśnictwami, regionalnymi dyrekcjami lasów państwowych, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami.

Biuro Wyceny Nieruchomości DOMLEX

 

Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 3627

 

mgr inż. leśnictwa Lech Domagalski

 

DEKLARACJA BEZPIECZEŃSTWA

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oświadczam, że w ramach prowadzonej działalności jako rzeczoznawca majątkowy przestrzegam zasad tej ochrony, wszelkie czynności realizuję z zachowaniem właściwych standardów bezpieczeństwa i w oparciu o wdrożone w tym celu procedury. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Wyceny Nieruchomości DOMLEX Lech Domagalski z siedzibą przy ul. Kwiatowej 45, 64-320 Wielka Wieś.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zlecenia na wykonanie opracowania z zakresu wyceny nieruchomości i usług powiązanych przez okres niezbędny do wykonania zlecenia, nie dłużej niż do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

3. Klientom Biura przysługuje prawo dostępu do własnych danych prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zlecenia.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym w zakresie realizacji zlecenia na wykonanie opracowania z zakresu wyceny nieruchomości i usług powiązanych oraz podmiotom upoważnionym przepisami prawa.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie, profilowane ani przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Dane kontaktowe

Biuro Wyceny Nieruchomości DOMLEX

Lech Domagalski

ul. Kwiatowa 45

64-320 Wielka Wieś, gmina Buk

tel. +48 601 160 987

mail: lechdomagalski@o2.pl

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200