Cele wycen i dokumenty

 

Wyceny nieruchomości dokonujemy na potrzeby:

 • zamiany, sprzedaży,
 • wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
 • zabezpieczenia kredytów i pożyczek bankowych,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizny oraz podziału majątku, ubezpieczenia nieruchomości,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia wartości nakładów poniesionych na nieruchomości
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • wyceny składników majątkowych przedsiębiorstw dla celów sprawozdań finansowych
 • określania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • określania wartości nieruchomości jako środków trwałych w budowie, postępowania sądowego, upadłościowego lub komorniczego,
 • szacowania szkód i odszkodowań, w tym wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego:

 

- nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny, lokal użytkowy):

 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki na której znajduje się lokal, zaświadczenie o samodzielności lokalu,

 

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:

 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu,

 

- nieruchomość zabudowana:

 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy,
 • pozwolenie na użytkowanie,

 

- nieruchomość zabudowana budynkiem będącym w trakcie realizacji:

 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy,

 

- nieruchomość niezabudowana (grunt):

 • aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań.

Biuro Wyceny Nieruchomości DOMLEX

 

Rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień 3627

 

mgr inż. leśnictwa Lech Domagalski

Dane kontaktowe

Biuro Wyceny Nieruchomości DOMLEX

Lech Domagalski

ul. Kwiatowa 45

64-320 Wielka Wieś, gmina Buk

tel. +48 601 160 987

mail: lechdomagalski@o2.pl

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200